Великожитинський ЗДО
"Колосок"

Про нас

None

   Великожитинський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку "Колосок" Шпанівської сільсько ради Рівненського району Рівненської області в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", рішеннями Шпанівської сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови Шпанівської сільської ради, наказами та іншими розпорядчими документами відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом. У Великожитинському закладі дошкільної освіти "Колосок"  мова освітнього процесу -  українська.

   Великожитинський ЗДО "Колосок" працює за освітньою програмою "Українське дошкілля". Ознайомитися можна тут:  https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/Bilan_Programa_Ukrdoshkillja_2017.pdf             

    Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

     Заклад дошкільної освіти:

 • задовільняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;
 • забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
 • створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

 • формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

 • сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

 • здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю;

 • є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;

 • планує свою діяльність та формує стратегію розвитку закладу;

 • формує освітню програму закладу;

 • забезпечує добір і розстановку кадрів;

 • відповідно до установчих документів утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи);

 • додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

 • здійснює інші повноваження відповідно до Статуту закладу дошкільної освіти.

        У Великожитинському закладі дошкільної освіти "Колосок", станом на вересень 2021 року здобувають освіту 85 вихованців.

 • У закладі функціонує 3 групи:

 • 1 група молодшого дошкільного віку - 3-4 -й рік життя;
 • 1 група середнього дошкільного віку - 4-5 -й рік життя;
 • 1 група старшого дошкільного віку - 6-7 - й рік життя.
 •     Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем, протягом 10,5 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж календарного року.
 •                 Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти:               

  - початок роботи закладу дошкільної освіти о 08 год. 00 хв.,

  - закінчення роботи закладу дошкільної освіти о 18 год. 30 хв.

    Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване 3-х разове харчування  дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі фінансів.

    Медичне обслуговування дітей передшкільного віку у закладі дошкільної освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або медичним закладом, яке передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів дітей, надання невідкладної медичної допомоги на та до госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

      У закладі створені всі умови для розвитку, навчання і виховання дітей, забезпечення їхнього, формування життєвої компетентності.

  Ми будемо раді бачити Вас у нашому садочку!!!